მთავარიჩვენ შესახებ
ცენტრის შესახებდებულება შინაგანაწესისამსახურის ფუნქციებითანამშრომელთა ფუნქცია-მოვალეობებისტრუქტურადირექტორიმოადგილეები მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის სტრატეგიული გეგმა საბანკო რეკვიზიტებივირტუალური ტური2015 წლის პროგრამები2014 წლის პროგრამები 2016 წლის პროგრამები2017 წლის პროგრამები
კონკურსებისქემა
მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემაСхема начала деятельности учителя, его профессионального развития и продвижения по карьереՈւսուցչի գործունեություն սկսելու, մասնագիտական զարգացման և կարիերային առաջընթացի սխեմա Müəllimin iş fəaliyyətinin başlanılması, peşəkar inkişafı və karyera irəliləyişi sxemi2011-2014 წლებში პროფესიული განვითარების სქემაში ჩართულ მასწავლებელთა შეფასებაკერძო სკოლების სქემასთან თავსებადობის დადგენის წესიბრძანებებივიდეო ინსტრუქციებიВидео инструкцииՎիդեո Հրահանգներ Video Təlimatlarხშირად დასმული კითხვები
პროგრამები
სტანდარტებიპესტალოციპროფესიული განათლების მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების პროგრამამასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა პროფესიული განვითარების პროგრამა ასწავლე და ისწავლე საქართველოსთან ერთადსკოლის მასწავლებელთა ონლაინ სისტემაში ჩართვა და დამეგობრება ევროპის ქვეყნების მასწავლებლებთან (eTwinning Plus)ასწავლე საქართველოსთვისდამწყები მასწავლებლის მხარდაჭერის პროგრამაინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ტრენინგების პროგრამაარაქართულენოვანი სკოლების მასწავლებლების პროფესიული განვითარების პროგრამა
რესურსებიგალერეაკონტაქტისაჯარო ინფორმაცია
 
საჯარო ინფორმაცია
 საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა
 საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტები
 საჯარო ინფორმაციის გაცემის სტატისტიკა და წლიური ანგარიში
 ადმინისტრაციული საჩივრის ფორმა და გასაჩივრების წესი
 საკადრო უზრუნველყოფა
 ფინანსები და ბიუჯეტი
 სახელმწიფო შესყიდვები
 სამართლებრივი აქტები
 სხვა საჯარო ინფორმაცია

საჯარო ინფორმაცია
 

საჯარო ინფორმაციის გაცნობის  და ასლების გამოთხოვის უფლება აქვს ყველას, გარდა კანონით გათვალისწინებული შემთხვევებისა და დადგენილი წესით პერსონალურ მონაცემებს, სახელმწიფო ან კომერციულ საიდუმლოებას მიკუთვნებული ინფორმაციისა.

საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა შესაძლებელია როგორც წერილობითი, ისე ელექტრონული ფორმით.

საჯარო დაწესებულება ვალდებულია გასცეს საჯარო ინფორმაცია დაუყოვნებლივ, ან კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევაში არა უგვიანეს 10 დღისა.

საჯარო ინფორმაციის ასლის გამოთხოვის შემთხვევაში გამომთხოვნ პირს ეკისრება მოსაკრებლის გადახდა ,,საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის შესახებ" საქართველოს კანონით დადგენილი ტარიფების შესაბამისად.

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფასა და პროაქტიულად გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი პირი:

ირმა ოქროპირიძე - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის იურისტი.

ტელეფონის ნომერი: (+995 32) 2200 220 (4502)

ელექტრონული ფოსტის მისამართი: iokropiridze@tpdc.ge

ბრძანება დანიშვნის შესახებ

საქართველოს 
მთავრობის დადგენილება #219  "საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნისა და პროაქტიულად გამოქვეყნების შესახებ"